Usprawnianie rak metodaKaltenborna Evientha w RZS - Wp yw zastosowanej terapii manualnej na jako ycia pacjentów

von Mrozowska, Malgorzata
Zustand: Neu
CHF 24.20
inklusive MwSt. - GRATIS LIEFERUNG
Mrozowska, Malgorzata Usprawnianie rak metodaKaltenborna Evientha w RZS - Wp yw zastosowanej terapii manualnej na jako ycia pacjentów
Mrozowska, Malgorzata - Usprawnianie rak metodaKaltenborna Evientha w RZS - Wp yw zastosowanej terapii manualnej na jako ycia pacjentów

Dir gefällt dieses Produkt? Sag's weiter!

CHF 24.20 inkl. USt.
Nur noch 1 Stück verfügbar Nur noch 1 Stück verfügbar
Lieferung: zwischen Freitag, 28. Januar 2022 und Dienstag, 1. Februar 2022
Verkauf & Versand: Dodax

Beschreibung

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie efektów terapii r k w RZS metod Kaltenborna, Evjentaha i odpowied na pytania: czy pod jej wp ywem zmniejszy si ból, poprawi si wykonywanie codziennych czynno ci i wreszcie jak to wp ynie na jako ycia badanych zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i spo eczno-zawodowym. Wyniki bada zosta y poddane analizie statystycznej, która wykaza a ró nice istotne statystycznie (P0,005) przed i po terapii w grupie 25 kobiet poddanych badaniom (anonimowa ankieta, testy bólowe i próba p ynno ci ruchów). Badania jednoznacznie pokaza y, e zastosowanie terapii manualnej znacz co podnios o efektywno ruchów r ki, zmniejszy o ból, a tym samym wp yn o na popraw nastroju badanych kobiet. Zmniejszenie bólu, poprawa swobody i p ynno ci ruchów r k da a poczucie niezale no ci w zakresie podstawowych funkcji dnia codziennego i pozytywnie wp yn a na popraw jako ci ycia pacjentek.

Mitwirkende

Autor:
Mrozowska, Malgorzata

Weitere Informationen

Biografie:
Mgr Ma gorzata MrozowskaFizjoterapeutka z wieloletnim do wiadczeniem, zarówno w pracy z doros ymi jak i z dzie mi. Absolwentka: Uniwersytetu Jagiello skiego 2013r. na kierunku Fizjoterapia; Akademii Muzycznej w odzi 2002r. Muzykoterapia w Rehabilitacji; Medycznego Studium Zawodowego w Radomiu w 1996r, na wydziale Fizjoterapii.
Sprache:
Polnisch
Seitenanzahl:
80
Medientyp:
Taschenbuch
Verlag:
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

Stammdaten

Produkttyp:
Taschenbuch
Verpackungsabmessungen:
0.22 x 0.15 x 0.005 m; 0.168 kg
GTIN:
09783639891164
DUIN:
8RMVTL9V6GE
CHF 24.20
Wir nutzen Cookies auf unserer Website, um deinen Besuch effizienter zu gestalten und dir mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Klicke daher bitte auf "Cookies akzeptieren"! Nähere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.