Kompozyty: nowa era materialów wypelnieniowych

von Vashisth, Pallavi
Zustand: Neu
CHF 62.25
inklusive MwSt. - GRATIS LIEFERUNG
Vashisth, Pallavi Kompozyty: nowa era materialów wypelnieniowych
Vashisth, Pallavi - Kompozyty: nowa era materialów wypelnieniowych

Dir gefällt dieses Produkt? Sag's weiter!

CHF 62.25 inkl. USt.
Nur noch 1 Stück verfügbar Nur noch 1 Stück verfügbar Mehr als 10 Stück verfügbar
Lieferung: zwischen Freitag, 1. Juli 2022 und Dienstag, 5. Juli 2022
Verkauf & Versand: Dodax

Beschreibung

Pierwszym materiäem opracowanym do stosowania jako materiä do bezpo¿rednich uzupe¿nie¿ estetycznych by¿ cement krzemianowy. Wprowadzony pod koniec XIX wieku, cement ten przygotowywano ze szk¿a glinowo-krzemowego i p¿ynu zawieraj¿cego kwas fosforowy. Bardzo dobrze rozpuszczalny w p¿ynach ustnych, uleg¿ szybkiej degradacji, jednak pozostä preferowanym materiäem ä do wczesnych lat 50-tych. Rozpuszczanie, przebarwienia, utrata przezierno¿ci i brak odpowiednich w¿äciwo¿ci mechanicznych przyczyni¿y si¿ do jego ostatecznego zast¿pienia. Jego g¿ówn¿ zalet¿ by¿o powolne uwalnianie fluorków z fazy szklanej. Samoutwardzalna, niewype¿niona ¿ywica akrylowa zostäa wprowadzona oko¿o 1945 roku jako zamiennik cementu krzemianowego i by¿a umiarkowanie u¿ywana w latach 50-tych. Materiäy te by¿y spokrewnione z ¿ywicami bazowymi do protez i by¿y znacznie mniej rozpuszczalne i bardziej stabilne kolorystycznie ni¿ silikaty. By¿y ¿atwe w u¿yciu, däy si¿ polerowä i miäy dobr¿ pocz¿tkow¿ estetyk¿. Ich g¿ównymi problemami by¿y: wysoki skurcz po polimeryzacji, du¿a termiczna zmiana wymiarów, przebarwienia i wysoki wspó¿czynnik zu¿ycia.

Mitwirkende

Autor:
Vashisth, Pallavi

Weitere Informationen

Biografie:
El Dr. Pallavi Vashisth ha hecho BDS, en el año 2008 y MDS en 2011 en la especialidad de Pedodoncia y Odontología Preventiva. Tengo muchas publicaciones nacionales e internacionales en mi haber. Actualmente trabaja como profesor asistente en el Departamento de Pedodoncia en el Instituto de Ciencias Dentales de Bareilly.
Sprache:
Polnisch
Seitenanzahl:
132
Medientyp:
Taschenbuch
Verlag:
Wydawnictwo Nasza Wiedza

Stammdaten

Produkttyp:
Taschenbuch
Verpackungsabmessungen:
0.22 x 0.15 x 0.008 m; 0.245 kg
GTIN:
09786203706253
DUIN:
47RQO45LIFI
CHF 62.25
Wir nutzen Cookies auf unserer Website, um deinen Besuch effizienter zu gestalten und dir mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Klicke daher bitte auf "Cookies akzeptieren"! Nähere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.